Многофамилна жилищна сграда - гр. София

Местоположение: България
Жилищни сгради