Спортен Център "Пулеви"

Местоположение: България
Обществени сгради
Информация

Въвеждане в експлоатация (акт 16) на Спортен Център "Пулеви"