Футболно Игрище - 139 ОУ "Захарий Круша"

Местоположение: България
Обществени сгради
Информация

Въвеждане в експлоатация ( акт 16 ) Футболни игрище в 139 ОУ "Захарий Круша"