Въвеждане в експлоатация - Спортен Център Пулев

Успешно въведохме в експлоатация новия спортен център на Тервел и Кубрат Пулеви.