Въвеждане в експлоатация - Частно основно училище д-р Петър Берон

Въведохме в експлоатация Частно основно училище Д-р "Петър Берон" - София и детска градина към него.