Преустройство на гараж с „Архитектура плюс 96”

Искате да трансформирате гаража си в кокетно кафене, уютна закусвалня, в офис, магазин или репетиционна? Тази промяна е напълно възможна, но за целта трябва да се „въоръжите” с търпение, спокойствие и „отряд” от опитни професионалисти. Преди да пристъпите към действие е добре да се запознаете с най-важните условия и правила, свързани с тази процедура. Не забравяйте, че колкото повече знаете, толкова по-лесно ще осъществите идеите си.

 

Кога преустройството на гараж е възможно?

За да промените предназначението на едно помещение (иначе казано – да го преустроите) Ви трябва инвестиционен проект, който да бъде одобрен от Главния архитект към съответната община, както и разрешение за строеж. Макар някои видове преустройства (свързани с етажната собственост) да изискват „позволение” от останалите собственици, в много случаи то не е необходимо. Това не означава, че можете да трансформирате гаража си в нощен клуб, или поне не без одобрението на съседите Ви.

„Помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда, могат да се преустройват и да променят предназначението си по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване” чл. 38, ал. 5 от ЗУТ (Закон за устройство на територията).

Имайте предвид, че за да можете да промените предназначението на гаража си той трябва да отговаря на определени условия, заложени в закона. На първо място е необходимо сградата, в която се намира, да разполага с технически паспорт. След това е нужно да осигурите конкретен брой паркоместа (в зависимост от новата функция на обекта) в рамките на собствения парцел. Освен това е важно да знаете, че могат да се преустройват единствено и само законни строежи (помещения). Не забравяйте, че Удостоверението за търпимост не прави сградата законна.

Какво ще Ви е необходимо – условия, документи и етапи?

Преустройството на обекти минава през няколко важни стъпки – събиране на изходна документация; изготвяне на проект; съгласуване на проекта с експлоатационните дружества (електроснабдяване, ВиК, газоснабдяване, топлофикация, РИОКОЗ и други); внасяне на документацията и готовия проект в съответната община (за получаване на разрешение за строеж); извършване на СМР (строително-монтажни работи) по преустройството и въвеждане на помещението в експлоатация. Всеки един от тези етапи изисква определена документация, без която няма как да промените предназначението на въпросното помещение. Ще имате нужда от документ за собственост (нотариален акт); технически паспорт на сградата; разрешение за строеж (акт за узаконяване на строителството); протокол за определяне на строителна линия и ниво; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни материали със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ.

Проектантска фирма „Архитектура плюс 96” ЕООД ще Ви помогне бързо и лесно да преустроите гаража си в офис, магазин или заведение. Тук ще откриете опитни професионалисти, които ще съберат и изготвят за Вас цялата необходима документация, за да можете с лекота да осъществите мечтите си. В замяна на Вашето доверие ще получите коректност, ефективност, кратки срокове и атрактивни цени. Не се колебайте, а поемете контрола над бъдещето си още сега.