Предпроектни проучвания с „Архитектура плюс 96”

Предпроектните проучвания са изключително важни, тъй като могат да Ви спестят не само време и средства, но и редица главоболия. В най-общи линии тази дейност представлява изследване на възможността за застрояване на даден парцел, като това включва извършване на съответните предварителни проучвания и изваждане на необходимите документи.

Преди да планирате строежа на мечтания дом или вила е добре да се уверите, че идеите Ви са законово осъществими. Именно в това се състои ролята на предпроектните проучвания. Те имат за цел предварително да идентифицират всички възможни спънки и препятствия, свързани с бъдещите строително-монтажни работи. Ето и някои от най-честите пречки, за които повечето хора дори и не подозират.

- Ако в имот, съседен на Вашия, съществуват сгради с намалено отстояние, то по закон това ще увеличи разстоянието от имотната граница до бъдещия Ви строеж.

- При наличие на незаконно строителство в имота Ви, общината не може да издаде скица-виза за проектиране (няма да можете да строите) преди премахването или узаконяването на незаконните постройки.

- Ако в имота Ви има подземни или надземни кабели или тръбопроводи те ще трябва да бъдат изместени. Всеки кабел или тръбопровод, който преминава през даден парцел има сервитут или иначе казано – защитена зона (поле) около него, в която строителството е забранено.

В какво се състоят предпроектните проучвания?

Те включват изваждане на скица, виза за проектиране, комбинирана скица, изследване на възможностите за застрояване на парцела, извадка от ПУП и от кадастрална карта, хидрогеоложко проучване, геодезическо заснемане и редица други дейности, свързани с изследване на възможността за строеж. Имайте предвид, че понятието „строеж” е доста общо и обхваща широк диапазон от сгради и постройки.

Съгласно § 5, т. 38 ЗУТ (Закон за устройство на територията) строежите представляват надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Иначе казано – преди да инвестирате в изграждането на каквото и да е съоръжение (постройка, сграда) в имота си се уверете, че идеите Ви са възможни, осъществими и законосъобразни. За да сте сигурни в точността на изследванията е най-добре да се доверите на доказани професионалисти в областта.

„Архитектура плюс 96” ЕООД и архитект Бояна Кантарджиева предлагат редица проектантски и архитектурни услуги, сред които и професионални предпроектни проучвания. Опитните специалисти не само ще Ви помогнат да реализирате мечтите, идеите и плановете си, но и ще Ви спестят доста време, средства и нерви. Тук ще откриете лоялен и коректен партньор за всички Ваши строителни начинания, който ще Ви очарова с ефективност, бързи резултати, качествено изпълнение на работата и атрактивни цени. Не оставяйте бъдещето си на случайността, а заложете на най-добрите. „Архитектура плюс 96” с лекота ще превърне дори най-смелите Ви и амбициозни желания в реалност.