По стъпките на Акт 16

Строежът на нова сграда е свързан с получаването на Акт 16, от който се вълнуват доста хора – строители, проектанти, инвеститори, строителен надзор, купувачи, брокери.

 

 

Защо е така? Защо този прословут Акт 16 е толкова важен?

На практика, Акт 16 удостоверява, че построената сграда е готова за ползване, т.е. може да бъде въведена в експлоатация. Подписването на документа потвърждава, че в новото здание може да се живее (или да се обитава под друга форма – офис, хотел и т.н.).

Преди Акт 16 строежът трябва да получи още Акт 14 и Акт 15, които не са чак толкова известни, колкото последния, но пък са си доста важни и няма как да бъдат прескочени.

С Акт 14 строежът се превръща от обект в право за строеж в недвижим имот. Това е документът, с който се приема конструкцията на сградата. Заверява се, когато е излята и последната плоча на строежа.

Подписването на Акт 15 бележи пълното завършване на зданието. С него се констатира готовността на въвеждане на сградата в експлоатация.

Стигаме и до Акт 16, който е известен още с името Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Получаването на Акт 16 по правило е труден процес, тъй като той е натоварен с голяма отговорност.

Какво се случва при издаване на Акт 16?

1.     Строежът първо се обхожда от приемателна комисия – за да тества отделните инсталации, съоръжения, системи.

2.     Съставя се протокол за извършените проверки и тестове.

3.     В случай, че не бъдат отчетени несъответствия между фактическото изпълнение и одобрените инвестиционни проекти, се издава заветният документ.

Защо липсва Акт 16?

Ако този документ не е наличен за дадена сграда, това означава, че имотът няма разрешение или удостоверение за ползване. Причини за това може да има много:

1.     Не са извършени дейностите по вертикалната планировка, липсва озеленяване според одобрения инвестиционен проект.

2.     Фасадите на сградите и постройките не са завършени собразно одобрените проекти.

3.     Съществуващи постройки и сгради, които не са включени в режима на застрояване, не са премахнати. Това е проблем, когато в издадената виза за проектиране е предвидено премахването им.

4.     Не са внесени всички необходими документи за издаване на Удостоверение за ползване.

Получаването на Акт 16 е сериозно занимание.

Това е причина много инвеститори да се обръщат за съдействие по процедурата към архитектурни бюра – така оставят всичко в ръцете на професионалисти. Отговорният експертен екип на „Архитектура Плюс 96“ ЕООД ще ви спести време, грешки и проблеми. Свържете се с нас за консултация още сега.